Publications in which observations at Terskol observatory were used.

2013


1. Emel'yanenko, V. V.; Emel'yanenko, N. Yu.; Naroenkov, S. A.; Andreev, M. V. - P/2010 TO20 LINEAR-Grauer: A comet in transition from Centaurs to the Jupiter family. - Solar System Research, Volume 47, Issue 3, pp.189-195

2. Zhilyaev, B. E.; Sergeev, A. V.; Andreev, M. V.; Godunova, V. G.; Reshetnik, V. N.; Taradii, V. K. Slitless spectrograph for small telescopes: First results. - Kinematics and Physics of Celestial Bodies, vol. 29, issue 3, pp. 120-130

3. Zemko, P. O.; Andreev, M. V.; Chochol, D.; Katysheva, N. A.; Shugarov, S. Y. Photometric Investigation of the Dwarf Nova OT J213806.6+261957 in Pegasus. - Binary Paths to Type Ia Supernovae Explosions, Proceedings of the International Astronomical Union, IAU Symposium, Volume 281, p. 130-131

4. Kato, Taichi; Hambsch, Franz-Josef; Maehara, Hiroyuki; Masi, Gianluca; Miller, Ian; Noguchi, Ryo; Akasaka, Chihiro; Aoki, Tomoya; Kobayashi, Hiroshi; Matsumoto, Katsura; Nakagawa, Shinichi; Nakazato, Takuma; Nomoto, Takashi; Ogura, Kazuyuki; Ono, Rikako; Taniuchi, Keisuke; Stein, William; Henden, Arne; de Miguel, Enrique Kiyota, Seiichiro; Dubovsky, Pavol A.; Kudzej, Igor; Imamura, Kazuyoshi; Akazawa, Hidehiko; Takagi, Ryosuke; Wakabayashi, Yuya; Ogi, Minako; Tanabe, Kenji; Ulowetz, Joseph; Morelle, Etienne; Pickard, Roger D.; Ohshima, Tomohito; Kasai, Kiyoshi; Pavlenko, Elena P.; Antonyuk, Oksana I.; Baklanov, Aleksei V.; Antonyuk, Kirill; Samsonov, Denis; Pit, Nikolaj; Sosnovskij, Aleksei; Littlefield, Colin; Sabo, Richard; Ruiz, Javier; Krajci, Thomas; Dvorak, Shawn; Oksanen, Arto; Hirosawa, Kenji; Goff, William N.; Monard, Berto; Shears, Jeremy; Boyd, David; Voloshina, Irina B.; Shugarov, Sergey Yu.; Chochol, Drahomir; Miyashita, Atsushi; Pietz, Jochen; Katysheva, Natalia; Itoh, Hiroshi; Bolt, Greg; Andreev, Maksim V.; Parakhin, Nikolai; Malanushenko, Viktor; Martinelli, Fabio; Denisenko, Denis; Stockdale, Chris; Starr, Peter; Simonsen, Mike; Tristram, Paul J.; Fukui, Akihiko; Tordai, Tamas; Fidrich, Robert; Paxson, Kevin B.; Itagaki, Koh-ichi; Nakashima, Youichirou; Yoshida, Seiichi; Nishimura, Hideo; Kryachko, Timur V.; Samokhvalov, Andrey V.; Korotkiy, Stanislav A.; Satovski, Boris L.; Stubbings, Rod; Poyner, Gary; Muyllaert, Eddy; Gerke, Vladimir; MacDonald, Walter, II; Linnolt, Michael; Maeda, Yutaka; Hautecler, Hubert8288. Survey of Period Variations of Superhumps in SU UMa-Type Dwarf Novae. IV. The Fourth Year (2011-2012) - Publications of the Astronomical Society of Japan, Vol.65, No.1, Article No.23, pp. 76

5. Zhilyaev, Boris E.; Verlyuk, Irina A.; Andreev, Maxim V.; Sergeev, Alexandr V.; Lovkaya, Margarita N.; Tsap, Yury T.; Konstantinova-Antova, Renada K.; Antov, Alexandr P.; Bogdanovski, Rumen; Spassov, Borislav; Svyatogorov, Oleg A.; Stetsenko, Kirill O.; Bondar, Arkadii V.; Taradii, Volodymyr K. Observations of high-frequency variability in the chromospherically active star V390 Aurigae -Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Advance Access. pp. 7

6. .., .., .., .., .., .., .., .., .., .., .. / ת. 2013. 4, .3, .133-137